دسترسی سریع - تامین مدرک علمی کمیاب اساتید و دانشجویان

کاربران محترم دانشگاه اراک

در خصوص دسترسی به کتب لاتین کمیاب رایانامه کتابخانه آراد معرفی می گردد.

AradLibrary@gmail.com

پس از استعلام از وضعیت دسترسی به کتب و قیمت اعلان شده فایل پی دی اف کتاب به رایانه آکادمیک کاربر ارسال می گردد.سپس کاربر وجه مورد نظر را به شماره حساب اعلان شده از سوی آراد واریز می نماید.

این سامانه در حدود 15سال فعالیت دانشگاهی مورد استقبال عزیزان دانشگاهی قرار گرفته است که آدرس آن صرفا جهت اطلاع و به درخواست کاربران اعلان می گردد.


روابط عمومی دانشگاه تلگرام ایمیل لینک

مهمترین خبرها