نمایشگر یک مطلب

سامانه همانندجوvideo_x_generic

 

 

همانندجویی در نوشتار پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و دیگر مدارک علمی، گامی در کمک به نگه‌داشت حقوق پدیدآوران و گسترش علم و فناوری و زمینه‌سازی برای دسترسی آزاد همگان به اطلاعات است. «همانندجو» با جست‌وجوی خودکار در متن کامل پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و دیگر مدارک علمی در ایرانداک و همچنین در وب، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه‌ی همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد.

اعضای محترم هیات علمی با ورود به رایانامه آکادمیک دانشگاه اراک کلمات عبور برای ورود به سامانه  همانند جو را دریافت نمایند.
آدرس سامانه https://tik.irandoc.ac.ir