اخبار و اطلاعیه ها - دسترسی به پایگاه اطلاعاتی IOP

دسترسی به پایگاه اطلاعاتی ارزشمند IOP: Institute of Physics

کاربران محترم دانشگاهی:

سطح دسترسی به IOP از داخل دانشگاه به صورت Online و خارج از دانشگاه

از طریق سامانه تامین مدرک علمی

پوشش موضوعی:انتشار علمی و الكترونیكی فیزیك، استانداردهای حرفه ای و اعطای گواهینامه های حرفه ای، كنفرانس های علمی، آموزشی فیزیک.

پوشش زمانی ژورنالهای این پایگاه:- 1874 نوع اطلاعات: تمام متن تعداد رکورد: 450 کتاب و بیش از 40 نشریه موسسه فیزیک

IOP که مخفف عبارتInstitute of physics publishingمی باشد محصول علمی از بهترین ناشران در زمینه فیزیک است Physical society که بعدهاInstitute of physics نامیده شد در سال 1874 توسط پروفسور Frederich Guthrie که از اساتید Royal college انگلستان است پایه گذاری شد.

IOPشامل 45 ژورنال و موضوع اصلی آنفیزیک است و شامل: فیزیک کاربردی، پلاسما، نور، اتمی و مولکولی، فیزیک هسته ای و انرژی، علم مواد و اجسام فشرده، ریاضی کاربردی و فیزیک ریاضیات، فیزیک پزشکی و بیولوژی، آموزش فیزیک، کامپیوتر می باشد.