اخبار و اطلاعیه ها - تغییر آدرس سامانه تامین مقالات لاتین

آدرس سامانه تامین مقالات لاتین تغییر پیدا کرده است

امکان دسترسی به تمام متن مقالات لاتین

از داخل و خارج دانشگاه فقط از روی

IP و VPN

و ایمل آکادمیک دانشگاه اراک امکان پذیر می باشد

کاربران محترم در صورت هر گونه اشکال با داخلی شماره 323 تماس حاصل فرمایند