اخبار و اطلاعیه ها - دسترسی به پایگاه های فارسی

بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)

جهت دسترسی به نشریات فارسی Magiran و noormags

کاربران محترم دانشکده علوم انسانی با شماره داخلی 373 تماس حاصل فرمایند.

کاربران محترم دانشکده علوم پایه و فنی - مهندسی با مسئولین محترم کتابخانه ها تماس حاصل فرمایند.

مرجع دانش (Civilica)

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (Irandoc)

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (SRLST)

پايگاه مجلات تخصصی نور

کتابخانه ديجيتال نور

مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامیnew