اخبار و اطلاعیه ها - امکان دسترسی به اطلاعات ارزشمند مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

با رایزنی مرکز اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی استفاده دائم و Online از مقالات تمام متن مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی فراهم گردیده است . هم چنین دسترسی به کتاب های الکترونیکی موجود بر روی پایگاه و هر آنچه که لحظه ای روزآمد می شود امکان پذیر گردیده است.

برای استفاده اینترنتی آدرس وب سایت زیر معرفی می گردد.

http://www.cgie.org.ir/

بدیهی است مراجعه حضوری به منظور استفاده از کلیه منابع ارزشمند چاپی برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به طور رایگان با صدور معرفی نامه کتبی از سوی این دانشگاه به صورت یک ماهه فراهم می باشد.