اخبار و اطلاعیه ها - دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Springer

دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Springer

دسترسی Online از داخل دانشگاه

دسترسی خارج از محیط دانشگاه فقط سامانه تامین مدرک علمی

Springer یکی از معروفترین ناشران بین المللی است که دامنه فعالیت آن در زمینه های مختلف پزشکی ، علوم اجتماعی ، ریاضی ومهندسی گسترده است . همچنين (2900عنوان) ژورنال الكترونيكي ارائه مي كند كه هم اكنون دسترسي به تمام ژورنالها و مقالات الكترونيكي آن ازطریق مرکز اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه اراک فراهم گرديده است.