چگونه می توانم در سامانه نشر مجلات علمی جستجو کنم؟

بدینوسیله به اطلاع می رساند دسترسی به تمام متن مقالات فارسی و لاتین سامانه نشرمجلات علمی دانشگاه تهران از طریق وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه اراک فراهم گردیده است.

پژوهشگران با ورود به سامانه مجلات الکترونیکی ‏، ضمن جستجوی OnLine مقالات درگرایش های مختلف علمی از جمله علوم انسانی، علوم پایه، فنی ومهندسی، کشاورزی، و... می توانند از جدیدترین مقالات تازه منتشر شده و اطلاعات روزآمد مجلات معتبر علـــمی – پــژوهشی بهره مند گردند.