سامانه تامین مدارک علمی

سامانه تامین مدرک علمی :databases
مخصوص مقالات کمیاب ( سطح دسترسی از داخل و خارج دانشگاه)

کاربران محترم: اطلاعات خواسته شده در فرم سامانه ، شامل لینک و عنوان مقاله را تکمیل و submit نمایند.

بدیهی است مقاله در کمترین زمان ممکن به ایمل آکادمیک دانشگاهی کاربر ارسال خواهد شد.

هرگونه اشکال را با رایانامه m-fazel@araku.ac.ir مطرح فرمایند.