چگونگی دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی لاتین

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی می رساندnew

دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی لاتین و دریافت مقالات و کتب الکترونیکی تمام متن از طریق IPداخلی دانشگاه فراهم می باشد.

هم چنین استفاده از منابع الکترونیکی (مقالات) در خارج و داخل از دانشگاه فقط از طریق سامانه تامین مدارک علمی و کاربری ایمل آکادمیک دانشگاه امکان پذیر می باشد.

کاربران محترم لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با مسئول مرکز اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی از طریق رایا نامه m-fazel@araku.ac.ir در ارتباط باشند.